Så här går en hälsoprofil till

Före besöket
Innan man kommer till oss har man fått fylla i en hälsoenkät. Den inventerar hälsan i alla de tre områdena, dvs. medicinsk hälsa, fysisk hälsa och psykosocial hälsa. Den ger oss en första information om hur du mår. Hälsoenkäten bör helst vara oss tillhanda senast dagen innan ditt besök.

Hälsoprofil

Naprapaten går igenom dina tankegångar kring hälsoenkät. Därefter sker en genomgång av blodtryck, vikt, längd, BMI, midjemått, kroppsfettsmätning. Vidare sker konditionstest och funktionsanalys för screening av fysiskhälsa. Utifrån resultat sker motiverande samtal som syftar till att motivera medarbetaren till en hälsofrämjande livsstil.
Tidsåtgång: Ca 1-1,5tim

Återkoppling

Återkoppling av resultat och åtgärdsförslag sker enligt överenskommelse muntligt eller skriftligt. Om något framgår som behöver utredas vidare hjälper vi till med det eller remitterar dig till rätt instans. Du erbjuds uppföljande besök till självkostnadspris för motiverande samtal och uppföljning av konditions- och funktionsresultat.