Så här går en hälsokontroll till

Före besöket
Innan man kommer till oss har man fått fylla i en hälsoenkät. Den inventerar hälsan i de tre viktiga delarna, dvs. medicinsk hälsa, fysisk hälsa och psykosocial hälsa. Den ger oss en första information om hur du mår. Fyll i hälsoenkäten till första besöket.

Besök tillfälle 1

  • Läkaren går igenom svar och tankegångar kring hälsoenkät.
  • Läkaren gör en grundligt medicinsk undersökning av hjärta, lungor, buk och blodtryck.
  • EKG, lungfunktionsmätning, synkontroll och hörseltestning vid behov.

Remiss till provtagning skrivs utifrån relevans.
Proverna tas på ett av Stockholms alla provtagningslaboratorium
Tidsåtgång: Ca 1 tim

Besök tillfälle 2

  • Du träffar naprapaten för kortare samtal kring det som framgått kring fysisk hälsa i hälsoenkäten.
  • Genomgång av vikt, längd, BMI, midjemått och kroppsfettsmätning.
  • Konditionstest och funktionsanalys för screening av fysisk hälsa genomförs.

Tidsåtgång: Ca 1 tim

Återkoppling

  • Resultat och åtgärdsförslag får du antingen skriftligt eller i direkt vid besök 2.
  • Ytterligare utredning eller remiss till rätt instans hjälper vi självklart till med vid behov.
  • Vi erbjuder uppföljande besök för motiverande samtal samt uppföljning av konditions- och funktionsresultat.