Information företag

Företagshälsovård
Det blir allt vanligare, och allt enklare, för företag att komplettera den ordinarie företagshälsovården med naprapater och massörer. Snabb och adekvat hjälp leder till minskad sjukfrånvaro, vilket resulterar i stora besparingar för företaget. Tillsammans kan vi göra ett hälso- och konditionstest på ditt företag. Vi utför hälsokontroller och/eller hälsoprofiler med åtgärdsförslag för varje enskild medarbetare. Utifrån ert specifika behov som företag upprättas en generell hälsoplan som kan innehålla kompletterande föreläsningar kring tex kost, träning och stress. En god företagshälsa blir allt viktigare. Vi utsätts allt mer för mer påfrestningar och därmed stress. Att våra medarbetare mår bra är en förutsättning för att företaget ska fungera. Det tjänar vi alla på.

En del företag väljer att erbjuda sina medarbetare naprapati och massage på företaget. I dessa fall ordnar Victoryklinikerna Rehab så att naprapat eller massör kommer till arbetsplatsen och utför behandlingar enligt överenskommelse. Victoryklinikerna Rehabs naprapater och massörer har lång erfarenhet av friskvård och rehabilitering. Våra terapeuter är legitimerade, certifierade och behandlingsskadeförsäkrade. Kliniken är kvalitetssäkrad och kan ta hand om era anställda på bästa sätt. Med denna tillgänglighet kan er personal på ett tidsbesparande och enkelt sätt få behandling för arbetsrelaterade besvär!