Rehabträning

Att lära sig att använda kroppen på rätt sätt under en skada inför operation och/eller efter en operation är avgörande för ett varaktigt resultat. Detta gäller även efter smärttillstånd oavsett om den har varit akut eller är kronisk, tex efter ryggskott.

Rehabträningen omfattas av olika fysiska aktiviteter såsom stabilitets- och kroppskännedomsträning. Syftet är att öka styrka, förbättra koordinationen, öka kroppskännedomen och förbättra den stabiliserande förmågan. En stor del av rehabiliteringen innebär att förse individen med de verktyg som krävs för ett gott långsiktigt rehabiliteringsresultat. För att möta olika individers specifika rehabiliteringsbehov ser den fysiska aktiviteten olika ut beroende på diagnos.

För att se alla tillgängliga tider och boka online, klicka ovan.