Ergonomi

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är idag ett stort problem. För den anställde ger besvären ett personligt lidande och för företaget sänkt effektivitet. Med en ergonomisk utvärdering av en arbetsplats kan många av besvären förebyggas!

Vi utför ergonomisk bedömningar av olika typer av arbetsmiljöer såsom kontor, lager, verkstäder etc. Ergonomen kan också vara behjälplig i riskbedömning av arbetsplatsen.

Vid de individuella arbetsplatsbesöken tar vi hänsyn till särskilda behov för att avhjälpa pågående besvär och förebygga kommande besvär. Ett mindre antal frågor ger en översiktsfördjupning i individens levnadsvanor, allmänna situation och förutsättningar. Därefter går vi igenom arbetsplatsen samt gör en bedömning av lokalen gällande belysning och buller. Då hela arbetsgrupper behöver arbetsplatsbesök föregås de individuella besöken av en föreläsning.

Idag arbetar många medarbetare hemma en eller flera dagar i veckan. God ergonomi är lika viktig hemma som på arbetsplatsen. Vi utför även ergonomibesök i hemmet.

Vid intresse

Ring 08-737 07 00 eller mejla oss, info@vkrehab.se så berättar vi mer.