Kraniosakralterapi

Denna behandlingsform ger en positiv reaktion i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå m.m efter behandlingen. Man kan behandla/lindra många av de problem som kan uppstå i kropp och psyke, några vanliga exempel är: Huvudvärk, axel-, nack- och ryggbesvär, ledbesvär och whiplashskador, kronisk smärta och fibromyalgi.

Vad är kraniosakralterapi? Förklaringsmodellen är att en helt frisk kropp uttrycker mikrorörelser i sina vävnader. I en kropp som begränsas av ohälsa, begränsas även dessa mikrorörelser. Obalansen kan övergå i ett kroppsligt symtom som t ex kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ. En erfaren terapeut är tränad i att med sina händer registrera de olika avvikelser som kan uppstå i vävnadernas rörelsemönster. Terapeuten assisterar så att kroppen återgår till sina ursprungsrörelser. När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att börja läka sig själv.

Vad händer i kroppen?
Det kraniosakrala systemet är det fysiologisk systemet som löper mellan skallen (kraniet) och korsbenet (sakrum) samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan. Dessa delar tillsammans utgör ett slutet system med cirkulerande vätska (ryggmärgsvätskan) och att detta system, precis som hjärt- och kärlsystemet, rör sig i en särskild rytm. Detta går att påverka med olika behandlingstekniker. Kraniet och sakrum är delarna som gett namn åt kraniosakral terapi.