Hälsokontroll

Vi erbjuder hälsokontroll i Stockholm.

 • Victoryklinikernas hälsokontroll fokuserar på tre områden: medicinsk hälsafysisk hälsa och psykosocial hälsa.
 • Dessa tre grundstenar tycker vi är viktiga för det totala välbefinnandet och för att nå god hälsa.
 • För att göra en bra screening använder vi bland annat hälsoprofil, laboratorieprovtagning samt bedömning av läkare och naprapat.

Hälsokontroll

 • Läkarbesök med hälsogenomgång och medicinsk undersökning och rådgivning
 • EKG
 • Laboratorieprovtagning anpassad till ålder och relevans
 • Naprapatbesök med funktionsanalys och konditionstest för screening av fysiskhälsa

Vid behov:

 • Lungfunktionstest
 • Hörselkontroll
 • Synkontroll

Så här går det till:

Före besöket

Innan man kommer till oss har man fått fylla i en hälsoenkät (Ladda ner enkäten här>>). Den inventerar hälsan i de tre viktiga delarna, dvs. medicinsk hälsa, fysisk hälsa och psykosocial hälsa. Den ger oss en första information om hur du mår. Fyll i hälsoenkäten till första besöket.

Besök tillfälle 1

 • Läkaren går igenom svar och tankegångar kring hälsoenkät.
 • Läkaren gör en grundligt medicinsk undersökning av hjärta, lungor, buk och blodtryck.
 • EKG och lungor funktionsmätning
 • Synkontroll och hörseltestning vid behov.

Efter provtagningen skrivs remis utifrån relevans.
Proverna tas på ett av Stockholms alla provtagningslaboratorium (Länk till sökbar lista här>>).

Tidsåtgång: Ca 1 tim

Besök tillfälle 2

 • Du träffar naprapaten för kortare samtal kring det som framgått kring fysisk hälsa i hälsoenkäten.
 • Genomgång av vikt, längd, BMI, midjemått och kroppsfettsmätning.
 • Konditionstest och funktionsanalys för screening av fysisk hälsa genomförs.

Tidsåtgång: Ca 1 tim

Återkoppling

 • Resultat och åtgärdsförslag får du antingen skriftligt eller i direkt vid besök 2.
 • Ytterligare utredning eller remis till rätt instans hjälper vi självklart till med vid behov.
 • Vi erbjuder uppföljande besök för motiverande samtal samt uppföljning av konditions- och funktionsresultat.

Vid hälsokontrollen kan du ta följande prover:

 • Fullständig blodstatus: 8 olika parametrar
 • Blodsocker
 • Leverprover
 • Njurprover
 • Sköldkörtel
 • Bisköldkörtel
 • Järn
 • Olika Vitaminer, till exempel B12 och D-vit (anpassat till ålder)
 • Elektrolyter
 • Prostataprov
 • Feces – Hb