DNS

Dynamisk Neuromuskulär Stabilisering

Metoden används både för behadndling av kroniska och akuta smärttillstånd och inom rehabilitering och sport specifik prestationsförbättring. Många elitidrottare använder DNS-Dynamisk Neuromuskulär Stabilisering som en del av sin träning. Metoden är utvecklad av professor Pavel Kolar, Charles University, Prag.

DNS bygger på att människans förmåga att skapa korrekt muskulär stabilitet är medfödd. Detta utvecklas gradvis under första levnadsåret i takt med att nervsystemet mognar. Allt sker automatisk, från att ligga till krypa, sitta, stå och gå.
Detta nedärvda mönster skall vi idealiskt ha med oss hela livet, men man kan av många olika orsaker förlora det.

Skador, inkorrekt träning, stress, oro, är några exempel. Följden blir då att fel muskulatur tar över den stabiliserande funktionen och därmed ökar risken för överbelastning och smärta i muskler och leder. DNS metoden syftar till att återskapa det ursprungliga rörelsemönstret genom specifik behandling och träning.

Hur går behandlingen till:

Först görs en undersökning för att hitta de svaga länkarna i din rörlighet och stabilisering. Därefter används en kombination av behandling och övningar som steg för steg återskapar ett korrekt och effektivt rörelsemönster.
Beroende på individuell kapacitet och förmåga anpassas metoden till mer behandlings- eller övningsbaserad. DNS kan därför användas för en mängd olika tillstånd, från kroniska smärttillstånd till prestationsförbättring inom elitidrott!

Ledcentrering:

Målet med DNS-behandling och träning är att skapa s k ledcentrering (joint centration). Med det menas att en led hålls i en korrekt biomekanisk position vid rörelse och belastning. En centrerad led ger en optimal kraft eftersom muskler, ligament och ledytor är i balans. Detta gör också att du kan belasta hårdare i din träning.

Andningen är första steget:

En väldigt vanlig orsak till förlorad stabilitet är ett inkorrekt andningsmönster.
När diafragman aktiveras korrekt trycks den nedåt och stimulerar då en kontraktion i bäckenbottens muskler och de abdominal musklerna. Detta ökar det så kallade Intra Abdominala Trycket (IAP) vilket i sin tur ökar bålstabiliteten.
Man börjar därför ofta med att korrigera andningen.

Träningen:

I alla DNS-övningar ligger fokus på att behålla en korrekt andning och bra ledcentrering. Saknas detta så saknas också korrekt stabilitet och övningen är då inte längre funktionell!
Därför börjar man med långsamma och enkla rörelser och bygger vidare tills stabilitet kan bibehållas i snabba, komplexa, sportspecifika övningar.

För att förstärka och permanenta en korrekt nervsignalen från hjärna till muskel måste övningarna tränas ofta men i korta intervaller. Du kommer därför att få 2-3 övningar att jobba med själv.

Boka en naprapatbehandling hos vår naprapat Magnus Bergström.

För att se alla tillgängliga tider och boka online, klicka ovan.